Fuktproblem? Vi hjälper dig med dränering av husgrund

Fuktproblem i källaren?

Luktar det mögel eller släpper färgen från källarväggen? Vill Du kanske undvika dessa problem i framtiden? Då är en dränering lösningen för Dig!

En husgrund utsätts för fuktangrepp från regn, markfukt och smältvatten från snö och is.

Mögelangrepp och dålig lukt

Risken kan vara stor för mögelangrepp och dålig lukt i källaren. För att komma åt problemet arbetar vi bokstavligt talat grundligt med dräneringen. Med våra grävare blir jobbet snabbt och kostnadseffektivt.

Vi väljer grävmaskin beroende på hur trångt det är hemma hos Dig.


Rätt fall på avrinningen

Vi använder laserinstrument för att väga av nivåer och få rätt fall på avrinningen. Om det behövs ordnar vi naturligtvis en dräneringsbrunn. 

Har Du haft problem med avloppet, är det en god idé att byta ut detta när vi ändå gräver. 

Tjärning av sockel

Sockelns nedre del skall tjäras för att fukt ej skall tränga igenom. Utskjutande partier på husgrunden tjäras också som extra säkerhet.


Dräneringsrör

Dräneringsrören läggs ut i en bädd av singel som är ett kapillärbrytande material. Detta innebär att vattnet aldrig kan stiga till en högre nivå än dräneringsrören. 

På så sätt skyddas husgrunden från vatteninträngning när marken blivit mättad efter ett långvarit regnande.

 

Fiberduk och Platonmatta

Nu läggs en fiberduk över singlet för att hindra jord och grus från att komma in i dräneringen. Därefter fästes en Platonmatta på väggen för att hålla den torr och ventilerad. 

Längst upp avslutas med en kantlist.

Läs mer på:

Arbetet avslutas med återfyllning och grovplanering av Din tomtmark. 
Kanske vill Du passa på att lägga plattor till en uteplats eller göra grunden till en utbyggnad.