Stenspräckning med Power Tools i Skene med omnejd

Stenspräckning

Vi utför stenspräckning med Power Tools. Metoden är det bästa sättet att spräcka berg eller större sten på tomten, under hus eller betongfundament.

Genom att vibrationerna klingar ut snabbt kan spräckning ske nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada.

För mer information om metoden, se www.ptools.se


Power Tools

 

Ladda ner film »

Stenspräckning 1

 

Ladda ner film »

Stenspräckning 2

 

Ladda ner film »